Marianne Steen

At Work

Diversitet giver bedre performance

15% øget chance for bedre performance, når du øger antallet af kvinder i et typisk mandemiljø. 35% øget chance for bedre performance, når du øger antallet af nationaliteter (etniciteter) i et homogent.

De virksomheder, der har større diversitet end andre virksomheder i samme branche, har større chance for et bedre resultat. Årsagen ligger ikke så meget i antallet, men i den ledelsesform, der understøtter diversitet, viser en McKinsey-undersøgelse.

Der er sammenhæng mellem tilgangen til diversitet og evnen til bedre at tilpasse produkterne til kundernes behov, til at tage de rigtige beslutninger og til at tiltrække de bedste talenter.

 

Why diversity matters McKinsey, 2015

Diversitet skaber en imødekommende gruppe dynamik

Fra min egne erfaringer har jeg observeret, hvordan stemning, arbejdsmiljø og kollega-venlighed vokser med forskellighed. Jo mere sammensat en gruppe eller team, jeg har befundet mig i, des bedre omgangstone.

Jeg er hverken psykolog eller antropolog, men jeg har ofte tænkt på, om årsagen til, at alle behandler hinanden lidt bedre, er at vi alle er nødt til at gøre os umage.

Fordi vi er forskellige kan vi (man, jeg) for det første ikke forvente ikke at blive misforstået. Grunden til denne dobbelt negation er, at jeg som dansker og i ligesindet selskab hurtigt tyr til humor ofte i form af ironi. En typisk dansk forteelse, hvor vi (jeg, man) selv synes, det sagte er sjovt – men hvor dem uden den danske humor, ikke forstår, at der er tale om ironi.

Er jeg blandt danskere kan jeg være ironisk med stor chance for, at alle andre forstår, at det bare er for sjov. Blandt danske kvinder kan jeg frit gøre lidt grin med mænd, uden at blive tolket som mandehader. Bland danske kvinder på min egen alder kan jeg muntre mig over kroppens forfald og skrue endnu mere op for vittighederne om mænd uden at krænke.

Når gruppen er sammensat, så har jeg som individ et større ansvar. Jeg skal tænke jeg mig mere om, før jeg taler. Ikke fordi jeg vil undgå at krænke, men fordi jeg gerne vil vise hensyn. Det går begge veje. Lige så meget som jeg skal tænke mig om, hvordan jeg udtrykker mig, så skal jeg også gøre  mig mere umage for at være sikker på, at jeg forstår de andre. Mere omsorg og færre fordomme.

Jo mere divers en gruppe, des flere skal gøre sig umage.

Den adfærd smitter på den positive måde. I et miljø, hvor man stimuleres til at tænke inkluderende, begynder alle at lytte – ikke bare høre efter – men lytte.

I mit eget arbejdsliv har jeg flest års erfaring med homogene teams med mig selv som den, der er lidt anderledes end de andre. Sådan er det at arbejde i tech, hvor jeg har siddet som ene høne i direktion, bestyrelse og softwareudviklingsprojekter. Min tilstedeværelse rykkede intet ved diversiteten, for jeg gjorde mig umage med at forstå og følge de indforståede og uskrevne regler bland flertallet. Og holde lav profil, når humoren blev lige vel frisk nok og smile glad til ‘komplimenter’ om, at jeg tænker som en mand. Jeg var med, jeg påvirkede, jeg deltog – men trivedes jeg? Ikke rigtig.

Der er forskel på at blive inviteret og blive inkluderet

De sidste par år er jeg begyndt at arbejde sammen med mennesker fra Berlin, som igen er forbundet med mennesker fra hele verden, i alle aldre og køn og fra forskellige kulturer. Jeg har deltager i collaboration workshops, som er blevet ledet ud fra inklusions principper. Det er fantastisk! Når alle udviser omhu og omsorg for hinanden undgås klikedannelser og grupperinger. Dét alene er meget motiverende og givende!

Ægte diversitet kommer ikke fra at blive inviteret, men ved at blive inkluderet.


Et uudnyttet potentiale

“Most organizations, including McKinsey, must do more to take full advantage of the opportunity that diverse leadership teams represent.

That’s particularly true for their talent pipelines: attracting, developing, mentoring, sponsoring, and retaining the next generations of global leaders at all levels of organizations.

Given the higher returns that diversity is expected to bring, we believe it is better to invest now, since winners will pull further ahead and laggards will fall further behind.   

Why Diversity Matters