Marianne Steen

Work shifts

I går mødte du op på et kontor. I morgen tjekker du ind i et virtuelt team. Digitaliseringen ændrer måden vi arbejder på og det er kun lige begyndt.

“Our work is changing. Middle managers are disappearing. The working week is collapsing. Our careers are governed by global forces. The impact on our working lives is extraordinary”.

Lynda Gratton, author, the Shift.

Digital transformation er et af de gennemgående temaer i finansaviser, nyhedsbrevene fra  arbejdsmarkedets organisationer, fagblade, blogindlæg, jobannoncer.

På google trends er søgning på digital transformation 5 gange* så hyppig i dag som for bare et år siden.

Accenture, Deloitte, Forrester, McKinsey og mange andre konsulenthuse udgiver rapporter og surveys med analyser og beskrivelser af den digitale transformation.

Vores arbejde og måden vi arbejder sammen på forandrer sig med fuld fart i disse år, drevet af nye teknologier og et spirende data-marked.  

Forandringerne er drevet af de teknologiske muligheder, som igen har skabt rammerne for freelancer økonomi, data-økonomi og dermed efterspørgslen på digitale kompetencer.

I kølvandet følger praktiske og etiske udfordringer og overvejelser – også på det personlige plan. Det går stærkt og er kun lige begyndt.

New HR/ organisationer

Den digitale transformation vil udfordre organisationers måder at rekruttere på. HR skal sikre de rigtige kompetencer til opgaver og projekter. De skal bygge talent pipe lines for at bolstre sig mod en hastigt stigende personaleomsætning.

New HR/ professionelle

Freelancere, ‘prekariatet’, skal tage vare på deres egen karriere og være deres egen HR-manager. De skal være i stand til at lede sig selv, forstå hvordan de kan tjene penge og så skal de varetage deres personlige brand og professionelle portfolio. De skal demonstrere de nye kompetencer, at de hurtigt kan tilpasse sig en projektorienteret arbejdsform, at de kan arbejde i teams og virtuelt og at de forstår andre kulturer.

Globale trends der påvirker arbejdspladsen

Digitaliseringen og globaliseringen er i gang med at påvirke dit arbejdsliv. Den største udfordring bliver tempoet, det sker i:

Fra hierarkier til netværk af teams

På fremtidens arbejdsplads er vi digitalt forbundne, globalt transparente og kan arbejde anywhere, any time. Hierarkier og siloer afløses af en flydende netværksorganisation med selvstyrende teams sammensat af både fastansatte og løst ansatte.

Kortvarige ansættelser

Freelancer-økonomien er i kraftig vækst. Antallet af kortvarigt projektansatte stiger og ansættelsesperioden for fastansatte falder. Omsætningshastigheden for kompetencer stiger.

Digitale generationer

I 2020 vil halvdelen af den globale arbejdsstyrke være fra gen. Y. og de første gen.Z er på vej ind på arbejdsmarkedet. Fire generationer med hver deres digitale mindset skal arbejde sammen.

De nye kompetencer

Medarbejdere der arbejder virtuelt og globalt skal have forståelse for andre kulturer. Kortvarigt ansatte skal være parate til at omstille sig, være robuste og kontinuert udvikle deres kompetencer.

Fremtidens udfordringer som ansat

Dit arbejdsliv
bliver langt mere flydende end i dag.

Er du ansat,
skal du forberede dig på, at du kan blive een af dem, der ikke har en fast arbejdsplads og chef.

Er du leder,
skal du forberede dig på, at kompetencer kommer og går, og du skal være på forkant for at fastholde og tiltrække de bedste kompetencer.

Talent er til låns;
yngre medarbejdere er hele tiden på udkig – efter deres næste job- og karrieremulighed.

Du har kolleger,
som du skal skabe resultater sammen med – du møder dem aldrig IRL.

Du kan erstatte arbejdsopgaver med
(og selv blive erstattet af) algoritmer og automatisering.

Du kan overvåge og blive overvåget
(begge dele for at være mere effektiv, naturligvis).

Du skifter co-workers
dagligt og projekter ugentligt.

Uanset om du er ansat med eller uden eget CVR,
skal du selv tage hånd om din karriere, indtjening og kompetenceudvikling.


Læs hvad andre skriver…